За Нас

„Тиватрейд” ЕООД е търговско дружество, създадено през 2006г, с цел производство на високопротеинови продукти за фуражната промишленост, търговия със зърно и извършване на консултантска дейност в областта на селското стопанство, включително и по програми с външно финансиране. Към настоящият момент, дружеството търгува със зърнени култури, суровини и други стоки. Като най-отличителни продукти от портфолиото на фирмата отбелязваме производството и продажбата на слънчогледови концентрати на прах (без ГМО), използвани при изхранването на всички видове и категории селскостопански животни, които са отличен заместител на соевия шрот.